Vi udfører

 • Knusning af krat og træer
 • Slåning af grøn vækst
 • Vedligehold af grønne områder
 • Slåning af vådområder
 • Græs såning
 • Plantning
 • Vi kører på ALT terræn!

 • Bakker
 • Kyster
 • Skove
 • Sump
 • Kunder: